Talent4work

visie en werkwijze

Uitgangspunt van talent4work is dat ieder mens beschikt over een royale hoeveelheid talenten om er de baan mee uit te oefenen die daar niet alleen goed bij past, maar die ook veel plezier en levensvreugde geeft.

Klanten van talent4work zijn op wat voor manier dan ook het zicht op dit perspectief kwijt – voor zichzelf of voor hun personeel – en willen weten hoe werk weer passend en leuk beleefd kan worden. Talent4Work ondersteunt mensen bij de beantwoording van alle mogelijke vragen die uit deze algemene vraag voort­vloeien.
Hoewel de uitzondering de regel bevestigd, werken we doorgaans met mensen op HBO- en WO-niveau.

Talent4work heeft gekozen voor de volgende uitgangspunten:

Biografisch onderzoek
In het verleden van ieder mens is goed terug te vinden wat authentieke drijfveren, ambities en kwaliteiten zijn. Daarom kijken we met onze klanten ook terug op hun levensloop om te zien wat er te leren valt van vroegere levenssuccessen of van de zaken waar je met plezier en naar tevredenheid mee bezig bent geweest.

Oplossingsgericht coachen
Bij oplossingsgericht coachen gaat het er om op een constructieve manier te werken aan het – waar en wanneer nodig – aanleren van nieuwe vaardigheden: hoe kun je meer doen van wat goed voor je werkt? En minder van wat je tegenwerkt? Soms is het loslaten van oud gedrag genoeg om ruimte te geven aan nieuw gedrag waarbij je beter functioneert en beter flóreert. En soms is het nodig een andere manier van doen onder de knie te krijgen.

Aanleren van zelfsturing
De cliënt leert zelf – weer – richting geven aan de eigen loopbaan. De loopbaancoach begeleidt bij het verhelderen en formuleren van het zelfbeeld van de cliënt en het hiermee in contact komen. Daarmee krijgen cliënten de ruimte eigenaar te worden van hun vermogens, drijfveren en ambities zodat zij beter functioneren in een bestaande werkrol of buiten de huidige organisatie nieuwe wegen voor geïnspireerd leven of werken vinden.

Eigenaarschap en de effectieve organisatie
Talent4work gaat tot slot uit van de overtuiging dat een organisatie het meest effectief is, de beste resultaten behaalt, wanneer de medewerkers (van hoog tot laag) eigenaar zijn van de organisatie en zich daardoor zo volledig mogelijk kunnen identificeren met de missie en de doelen van de organisatie. Voor veel organisaties vergt het een behoorlijke cultuuromslag om dit ideealbeeld te benaderen maar iedere stap, hoe klein ook, in de richting daarvan zal al leiden tot meer effectiviteit en een grotere werknemerstevredenheid.

talent4work.nl

© 2013 Alle rechten voorbehouden.