Wijziging ‘Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze’

27-09-2014 11:00

Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.

De economische crisis heeft het risico op langdurige werkloosheid onder ouderen doen toenemen. Het kabinet onderkent het belang om oudere werkzoekenden te ondersteunen bij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van werkgevers om ouderen in dienst te nemen, door middel van de mobiliteitsbonus, proefplaatsingen en co-financiering van sectorplannen. In aanvulling daarop is het Actieplan 55pluswerkt belangrijk voor de ondersteuning van oudere werkzoekenden.

Het Actieplan 55pluswerkt is gestart op 1 juli 2013 en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • netwerktrainingen en inzet adviseurs werkgeversdienstverlening;
  • inspiratiedagen werkzoekenden en werkgevers;
  • subsidie voor scholing en plaatsing.

De arbeidsmarktproblemen van 50-plussers wijken niet sterk af van de groep 55-plussers. De daling van de werkhervattingkansen zet scherp in vanaf 50 jaar en zet bij hogere leeftijd in sterkere mate door.

Om die reden wordt de doelgroep van het Actieplan 55pluswerkt verbreed naar 50-plussers. Deze verlaging van de leeftijdgrens wordt met de wijziging van de regeling tevens van toepassing op de subsidieregeling.

De wijzigingen zijn opgenomen in de Staatscourant nr 26414 van 19 september 2014

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

 Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)
Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

 

    

  

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is een online wegwijzer voor werkzoekenden, werkenden en HR-professionals op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

© 2013 Alle rechten voorbehouden.