Werkloosheid daalt

26-04-2016 13:39

In maart waren 574.000 mensen werkloos, meldt CBS. Dat is 6,4 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 5.000 per maand. UWV telde eind maart 470.000 WW-uitkeringen.

Minder nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte in het eerste kwartaal van dit jaar 151.000 nieuwe WW-uitkeringen, 15.000 minder (-9 procent) dan in dezelfde periode van 2015. Vanuit alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf waar het aantal uitkeringen bijna verdubbelde. Een sterke afname van het aantal nieuwe uitkeringen was er vanuit de sector zorg en welzijn (-27 procent).

Minder 25-plussers werkloos

De werkloosheid bedroeg in maart 6,4 procent. In december vorig jaar was nog 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. De daling in de laatste 3 maanden is toe te schrijven aan 25-plussers. Bij 25- tot 45-jarigen daalt de werkloosheid al 2 jaar vrijwel continu. In maart was 4,9 procent werkloos. De daling onder 45-plussers is eind vorig jaar ingezet. Van hen was 6,1 procent werkloos. De werkloosheid onder jongeren is de laatste maanden daarentegen wat opgelopen en kwam afgelopen maand uit op 11,4 procent. 

In februari 2014 piekte de werkloosheid met bijna 700.000 werklozen. Toen was 7,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Vanaf maart 2014 is de werkloosheid bijna onafgebroken afgenomen.

Ook meer mensen aan het werk

Het aantal mensen met betaald werk is de eerste 3 maanden van 2016 met gemiddeld 9.000 per maand toegenomen. Enerzijds zijn er meer werklozen die een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. Anderzijds is het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt dat direct aan de slag gaat groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat.

Ruim 8,3 miljoen werkenden

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan hadden er in maart 65,5 procent betaald werk, ruim 8,3 miljoen mensen. Het gaat om bijna 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen.

De overige 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 574.000 werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Opnieuw forse toename WW-uitkeringen vanuit grootwinkelbedrijf

UWV telde eind maart 470.000 lopende WW-uitkeringen, 1.000 meer dan in februari. Net als vorige maand nam vooral het aantal WW-uitkeringen vanuit het grootwinkelbedrijf sterk toe. Het aantal uitkeringen uit deze sector steeg met ruim 12 procent en is nu 60 procent hoger dan een jaar geleden. De sterke stijging houdt verband met het faillissement van een aantal grote winkelketens begin dit jaar. Een daling was er onder meer vanuit de sectoren onderwijs en landbouw.

 

Terug

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam

Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)

Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is dé online wegwijzer op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

Meer informatie

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.