Werkloosheid daalt verder in september

20-10-2014 12:29

Het aantal werklozen is in september voor de 5e maand op rij gedaald. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. Het aantal werklozen nam af met 4.000 ten opzichte van augustus, opnieuw waren er meer mensen aan het werk. In september was 8% van de beroepsbevolking werkloos.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11.000 is afgenomen tot 420.000. Alleen onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen niet af.

Minder werklozen, meer werkenden

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september uit op 628.000 personen. Het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 10.000 per maand afgenomen. De werkzame beroepsbevolking, personen die 12 uur of meer per week werken, is in die periode evenveel gestegen als de werkloze beroepsbevolking is gedaald. De werkzame beroepsbevolking kromp in het 1e kwartaal van dit jaar door baanverlies nog sterk met gemiddeld 18.000 personen per maand. Sinds april groeit de werkzame beroepsbevolking; er zijn meer mensen aan het werk.

Werkloosheid daalt het snelst bij mannen

In de afgelopen 5 maanden daalde de werkloosheid met bijna 60.000 personen. Het aantal werklozen daalde onder mannen, met 37.000, sterker dan bij vrouwen. Bij mannen nam het aantal werkenden minder hard toe dan de werkloosheid afnam. Dit betekent dat minder mannen actief zijn op de arbeidsmarkt. Bij vrouwen steeg het aantal werkenden juist sneller dan de werkloosheid daalde.

Opnieuw minder WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in september af met 2,4 procent tot 420.000. In september vorig jaar bleef het aantal uitkeringen nog vrijwel gelijk aan dat van augustus. In alle leeftijdsklassen, met uitzondering van de 55-plussers, daalde het aantal uitkeringen in september. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal uitkeringen toe met bijna 5%. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam vergeleken met een jaar geleden af met 15,8%. Ook in de leeftijdsklasse 25-45 jaar lag het aantal uitkeringen onder het niveau van een jaar geleden. Aan 45-plussers verstrekte UWV juist meer uitkeringen dan vorig jaar.

In september vooral minder WW-uitkeringen in bouw en onderwijs

Vanuit vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in september, vergeleken met de maand ervoor, af. De grootste daling deed zich voor in de bouwnijverheid en het onderwijs. Het aantal uitkeringen vanuit de sectoren openbaar bestuur en zorg en welzijn ligt in september dit jaar met respectievelijk 18,6% en 17,8% flink boven het niveau van september vorig jaar. Alleen de sectoren bouwnijverheid en onderwijs tellen september dit jaar minder uitkeringen dan vorig jaar.

In 2014 meer uitkeringen beëindigd dan in 2013

UWV verstrekte in de eerste 3 kwartalen van dit jaar 445.000 nieuwe WW-uitkeringen, 1,1% minder dan in dezelfde periode in 2013. Dit jaar werden er 463.000 uitkeringen beëindigd, dat is 18,7% meer dan vorig jaar. In 2014 werden er door UWV minder nieuwe uitkeringen verstrekt dan er werden beëindigd. Er werden 228.000 uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 20,3% meer dan vorig jaar.

Werkloosheid in Nederland relatief laag

De werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam in september uit op 6,5% van de beroepsbevolking. In augustus was dat nog 6,6%. Daarmee is de werkloosheid in Nederland internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in augustus namelijk 11,5% en in de Europese Unie als geheel 10,1%. Met circa 5% was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk, Duitsland en Malta.

Het belangrijkste verschil tussen de nationale en de internationale definitie van de beroepsbevolking is het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. Volgens de internationale definitie, die aansluit bij de richtlijnen van de ILO, wordt iedereen geteld die werkt of wil werken, ook scholieren met een bijbaantje. Dat betekent dat de grens op 1 uur per week ligt. Volgens de nationale definitie omvat de beroepsbevolking personen die een substantieel aantal uren per week betaald werken of dat daadwerkelijk willen. Daarom is de grens bij 12 uur per week gelegd.

Met ingang van 2015 zal het CBS de hoofdindicator van de werkloosheid baseren op de definitie van de ILO.

 

Bron: UWV / CBS

 

 

Terug

 Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)
Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

 

    

  

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is een online wegwijzer voor werkzoekenden, werkenden en HR-professionals op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

© 2013 Alle rechten voorbehouden.