Werkgevers vaker op zoek naar personeel via sociale media

13-05-2016 12:05

Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Bijna 1 op de 5 bedrijven zet sociale media, zoals LinkedIn of Facebook, in bij het zoeken naar personeel, in 2013 was dat minder dan 1 op de 10. Sociale media worden vooral ingezet door de sectoren communicatie en informatie en de horeca en bij het werven van hoger opgeleid personeel. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie verliest verder terrein. Slechts voor 9 procent van de vervulde vacatures wordt het als wervingskanaal gebruikt.

Bijna een kwart van de bedrijven geeft in de enquête aan moeite te ondervinden om vacatures in te vullen. In 2011 was dit nog ongeveer een vijfde. Werkgevers noemen het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten als voornaamste oorzaak. Toch stellen werkgevers hun eisen vrijwel niet bij. Ook doen ze weinig aan om- of bijscholing om kandidaten geschikt te maken voor een functie.

Met name bedrijven in de ICT-sector melden knelpunten in de personeelsvoorziening. 48 procent van de vacatures voor ICT-personeel was moeilijk vervulbaar, voor technisch personeel is dit 41 procent. Ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor commercieel personeel is hoger dan gemiddeld. Naast een gebrek aan kandidaten wordt het ontbreken van specifieke vakkennis en specifieke werkervaring relatief vaak genoemd door werkgevers.

Ongunstige arbeidsmarktpositie ouderen

De kansen van oudere werklozen zijn nog steeds ongunstig en langdurige werkloosheid onder 50-plussers komt relatief vaak voor. UWV heeft werkgevers daarom gevraagd hoe zij staan tegenover het werven en in dienst houden van werknemers van 50 jaar en ouder. Van de ondervraagde bedrijven geeft 36 procent aan het afgelopen jaar een 50-plusser te hebben aangenomen. Een derde van de bedrijven treft extra maatregelen om oudere werknemers aan te nemen. Bij bedrijven die al 50-plussers in dienst hebben is deze bereidheid groter. Driekwart van de bedrijven geeft aan geen maatregelen te nemen om 50-plussers in dienst te houden.

Van de financiële regelingen die zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren 50-plussers in dienst te nemen of te houden is de loonkostensubsidie het meest populair bij werkgevers, 93 procent vindt dit een geschikte regeling. Subsidie voor scholing wordt door minder bedrijven geschikt gevonden (53 procent). 

Lees het rapport Vacature in Nederland 2015 (pdf, 1 MB)

Bron: UWV

 

 

Terug

 Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)
Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

 

    

  

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is een online wegwijzer voor werkzoekenden, werkenden en HR-professionals op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

© 2013 Alle rechten voorbehouden.