Werk centraal in begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

17-09-2014 10:56

Het kabinet neemt in 2015 extra maatregelen om mensen sneller aan het werk te krijgen en te houden. Zo komt er een Brug-WW die werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk moet helpen waar een tekort is, bijvoorbeeld in de techniek. Als een werkzoekende aan de slag gaat in een sector waar een tekort is, krijgt diegene voor de uren dat hij of zij werkt salaris en de uren waarin wordt omgeschoold een WW-uitkering. Dat drukt de overgangskosten voor de nieuwe werkgever. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering.

Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven dat vandaag in de beleidsagenda 2015 die bij de begroting aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet wil de Brug-WW per 1 januari 2015 in laten gaan.

De werkloosheid daalt, maar is nog steeds veel te hoog. Werkloosheid is meer dan een verlies van inkomen, het is ook het verlies van een sociaal netwerk en mogelijkheden om door te ontwikkelen. Het kabinet zet daarom extra in op scholing, maatregelen voor 50plussers en maatregelen zoals extra leerbanen voor jongeren.

Verder blijft in het eerste half jaar van 2015 het lage BTW-tarief voor de bouw zeker. De beperking van de lastendruk en de loonkostensubsidies van de Participatiewet maken het daarnaast ook aantrekkelijker om laaggeschoolde arbeid naar Nederland terug te halen. Werkloze ouders krijgen zes in plaats van drie maanden kinderopvangtoeslag, zodat zij zich volledig kunnen richten op het vinden van een nieuwe baan. Deze maatregelen komen bovenop het actieplan voor 50-plussers en de maatregelen voor jongeren in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Het kabinet heeft samen met werkgevers en vakbonden - via de sectorplannen - duizenden mensen aan scholing of stage- en leerwerkplekken geholpen.

 

Een greep uit de maatregelen in 2015
  • Er komt honderd miljoen extra beschikbaar voor de bestrijding van armoede en schulden.
  • Er komen 125 duizend extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is met werkgevers en de vakbonden afgesproken. Per 1 januari 2015 worden alleen voor nieuwe gevallen de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong ondergebracht in één regeling: de Participatiewet.
  • De beoogde inwerkingtreding voor de aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen is januari 2015. Er komt wetgeving voor duidelijkere pensioencommunicatie.
  • Het kabinet voert een open gesprek met sociale partners, de samenleving en de pensioensector over de maatschappelijke houdbaarheid van ons pensioenstelsel: De Nationale Pensioendialoog. De dialoog moet ervoor zorgen dat het stelsel in de toekomst beter aansluit op de wijze waarop mensen leven en werken.
 
Koopkracht

In 2015 stijgt de koopkracht gemiddeld naar verwachting met een half procent. Ongeveer driekwart van alle huishoudens gaat er in koopkracht op vooruit. Dit is het tweede jaar op rij dat de koopkracht stijgt. Iets meer dan de helft, 57 procent van de ouderen gaat er in koopkracht op vooruit. De gemiddelde koopkracht van ouderen komt uit op nul procent.

Toch is het niet zo dat iedereen er op vooruit gaat. Als gevolg van de economische crisis zijn soms nog pijnlijke maatregelen nodig. De economische crisis blijft voelbaar. Lage inkomens worden daarbij zoveel mogelijk ontzien.

 

>> Lees het hele artikel en bekijk de cijfers

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

 

Terug

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)
Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

    

 

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is dé online wegwijzer op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

Meer informatie

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.