Hoogopgeleide jonge mannen vaker werkloos dan vrouwen

12-07-2013 17:48

De werkloosheid onder hoogopgeleide mannen van 25 tot 35 jaar is na 2009 aanzienlijk gestegen. In 2012 was ruim 6 procent van hen werkloos, bijna twee keer zoveel als onder hoogopgeleide jonge vrouwen. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS

 
Werkloosheid hoopgeleide jonge vrouwen minder gestegen

De werkloosheid onder hoogopgeleide mannen en vrouwen van 25 tot 35 jaar ontliep elkaar tot en met 2009 nauwelijks. In 2009 was het voor beide groepen ongeveer 3 procent. Sindsdien loopt de werkloosheid onder hoogopgeleide jonge mannen sterker op dan onder vrouwen. In 2012 was 6,2 procent van de hoogopgeleide mannen werkloos, tegen 3,6 procent van de vrouwen.

 

Bij mannen toename in alle onderwijsrichtingen

Hoogopgeleide 25- tot 35-jarigen hebben relatief kort geleden hun studie afgerond. Voor mannen met een sociaalwetenschappelijke achtergrond is in de periode 2010-2012 de werkloosheid flink toegenomen tot ruim 8 procent, terwijl deze voor vrouwen juist licht is gedaald. Ook in de andere onderwijsrichtingen is de werkloosheid voor mannen in de afgelopen drie jaar opgelopen. Bij vrouwen zijn het vooral degenen met een juridische onderwijsachtergrond waarvoor de werkloosheid in de afgelopen jaren iets sterker is gestegen.

 

>> Lees het gehele artikel inclusief grafieken

 

Bron: CBS

Terug

© 2013 Alle rechten voorbehouden.