Flexbarometer: eenduidige cijfers over flexibele arbeid

07-05-2019 13:41

In één oogopslag zien hoeveel flexibele arbeidskrachten Nederland telt en hoe dat aantal zich verhoudt tot het aantal werknemers met een vast contract. Dat kan op flexbarometer.nl.

Flexibele arbeid

De flexbarometer bevat alle belangrijke gegevens over flexibele arbeid, vertelt statistisch onderzoeker Lian Kösters van het CBS: het aantal flexibele arbeidskrachten, het aantal vaste werknemers, achtergrondinformatie over de flexibele krachten. Alle informatie is uitgesplitst naar soort flexibele arbeid. Er is namelijk een verschil tussen uitzendkrachten, oproepkrachten, zzp-ers et cetera. ‘De gegevens zijn duidelijk gevisualiseerd. De flexbarometer geeft daarmee overzicht aan beleidsmakers, journalisten, ondernemers en andere geïnteresseerden. Dat is belangrijk, want er is veel vraag naar deze cijfers.’

Dialoog over de inhoud

De flexbarometer is een initiatief van de ABU, FNV en TNO. Alle cijfers zijn afkomstig uit StatLine, de databank van het CBS. Sarike Verbiest van TNO: ‘We zijn al in 2012 met de flexbarometer begonnen. Sociale partners hadden namelijk voortdurend discussie over de feiten: hoeveel flexibele en vaste medewerkers zijn er nu eigenlijk? Die feiten wilden we met de flexbarometer vastleggen, zodat werkgevers en werknemers een dialoog kunnen voeren over de inhoud. We kozen er direct voor de cijfers van het CBS als basis te gebruiken, maar we liepen er tegenaan dat we steeds moesten wachten op de updates in StatLine. Daarom hebben we het CBS als partner gevraagd om mee te doen, met als grote voordeel dat de cijfers nu altijd actueel zijn.’

Terug

© 2013 Alle rechten voorbehouden.