CBS: Werkloosheid verder toegenomen

21-03-2014 18:55

  • Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen
  • Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden
  • Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd
  • Stijging WW-uitkeringen vanuit sectoren vervoer/opslag en zorg/welzijn

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2014 met 13 duizend toe en kwam uit op 691 duizend personen. Dat is 8,8 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in februari 2014 net als in januari uitkwam op 460 duizend. In februari 2013 steeg het aantal WW-uitkeringen nog met 2 procent.

 

Opnieuw toename werkloosheid

De werkloosheid is in februari voor de derde maand op rij gestegen. Het aantal werklozen is daarmee weer vrijwel even hoog als in juli 2013. Gemiddeld nam de werkloosheid de afgelopen drie maanden met 13 duizend per maand toe. De werkloosheid steeg in deze periode het hardst bij de 25- tot 45-jarigen: maandelijks met gemiddeld 7 duizend. Het aantal werkloze jongeren is de afgelopen drie maanden nauwelijks toegenomen.

In februari kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,3 procent van de beroepsbevolking. In januari was dat nog 7,1 procent.

 

Meer WW-uitkeringen voor ouderen, minder voor jongeren

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in februari 2014 met 0,1 procent af tot 460 duizend. Vergeleken met een jaar eerder waren er 22 procent meer uitkeringen. De sterkste stijging deed zich voor vanuit de sectoren vervoer/opslag en zorg/welzijn.

Het aantal uitkeringen nam in februari alleen toe onder 45-plussers. Het meest steeg dit aantal bij de 55-plussers. Onder 45-minners nam het aantal lopende WW-uitkeringen af, waarbij de daling het grootst was onder jongeren tot 25 jaar.

Er  werden in februari 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en eveneens 48 duizend uitkeringen beëindigd. Er werden 22 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Dat komt neer op 46 procent van het totaal aantal beëindigde uitkeringen.

 pb14n019.pdf 

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

 

Bron: CBS

 

 

 

Terug

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam

Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)

Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is dé online wegwijzer op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

Meer informatie

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.