CBS: Werkloosheid toegenomen

25-01-2014 22:33

  • Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen
  • In 2013 bijna 100 duizend werklozen erbij
  • Aantal WW-uitkeringen in december met 19 duizend toegenomen
  • 245 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting in 2013

 

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2013 met 15 duizend toe en kwam uit op 668 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december 2013 uitkwam op 438 duizend, 19 duizend meer dan in november en 98 duizend meer dan in december 2012.

 

Meer werklozen in 2013

In totaal zijn er in 2013 bijna 100 duizend werklozen bijgekomen. De stijging is vooral toe te schrijven aan personen van 25 jaar en ouder. Onder jongeren groeide de werkloosheid met 9 duizend .

Vooral in de eerste zeven maanden van 2013 liep de werkloosheid snel op. Ondanks de stijging in december met 15 duizend werklozen was er in de laatste drie maanden sprake van een dalende trend: gemiddeld nam de werkloosheid met 6 duizend per maand af. Dit kwam doordat meer mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

In december kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking. In november was dat nog 6,9 procent.

 

Toename WW in 2013 het grootst onder 55-plussers

Vergeleken met december 2012 steeg het aantal WW-uitkeringen met 28,7 procent tot 438 duizend. In de afgelopen twaalf maanden steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst vanuit de sectoren zorg en welzijn, vervoer en opslag en landbouw en visserij. Het aantal WW-uitkeringen aan vrouwen nam in 2013 sterker toe dan het aantal uitkeringen aan mannen. Naar leeftijd was de toename met 30,8 procent het sterkst onder 55-plussers.

Er werden in 2013 in totaal 613 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 516 duizend uitkeringen beëindigd, waarvan 245 duizend vanwege werkhervatting en 187 duizend vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Vergeleken met november nam in december 2013 het aantal WW-uitkeringen toe met 4,5 procent. Dat is minder dan in december 2012 toen aantal WW-uitkeringen met 5,5 procent toenam.

 

>> Het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken

 

Bron: CBS

 

 

Terug

 Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)
Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

 

    

  

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is een online wegwijzer voor werkzoekenden, werkenden en HR-professionals op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie

© 2013 Alle rechten voorbehouden.