7 feiten en fabels over re-integratieplicht voor Wajongers

21-06-2016 13:53

UWV beoordeelt alle mensen met een Wajong-uitkering op hun mogelijkheden om te werken. Als daaruit blijkt dat u arbeidsvermogen heeft, zijn er 2 gevolgen: uw uitkering daalt vanaf 2018 van 75% naar 70% en UWV gaat met u in gesprek over uw re-integratie. De meest gehoorde feiten en fabels over de re-integratieplicht op een rij. 

Niet alle Wajongers hebben dezelfde plichten bij re-integratie.

Feit.

De re-integratieplicht is anders voor mensen met een oude Wajong-uitkering dan voor mensen met een Wajong 2010-uitkering (voorheen nieuwe Wajong). Voor alle mensen met een Wajong-uitkering en arbeidsvermogen betekent de re-integratieplicht dat ze moeten meewerken aan het opstellen van een plan. Dit gebeurt tijdens het (start)gesprek met de arbeidsdeskundige. Bij de oude Wajong gaat het om een persoonlijk plan, met daarin uw re-integratievisie. Bij Wajong 2010 heet dit het participatieplan. U heeft de plicht zich te houden aan de afspraken die in het plan staan. Verder houden de verplichtingen voor de mensen met een oude Wajong-uitkering op. De Wajong 2010 is nog meer gericht op stappen naar werk. Daarbij heeft u ook sollicitatieplicht en moet u passend werk accepteren. 

Ik had met mijn oude Wajong-uitkering geen plichten en nu ineens wel.

Fabel.

De re-integratieplicht voor mensen met een oude Wajong-uitkering lijkt misschien nieuw, maar dat is niet zo. Alle klanten met een uitkering van UWV die (nog) kúnnen werken, hebben de plicht om te werken aan hun re-integratie. Maar bij de oude Wajong werd er tijdens de aanvraag niet beoordeeld op het vermogen om te werken, maar op arbeidsongeschiktheid. Door de Participatiewet is dit veranderd en doet UWV wel een beoordeling op arbeidsvermogen. Daarom gaat UWV in gesprek met mensen met een oude Wajong-uitkering die arbeidsvermogen hebben. Om samen afspraken te maken over de re-integratiemogelijkheden. De afspraken legt u samen met een arbeidsdeskundige vast in een persoonlijk plan. U moet zich, net als UWV, aan de afspraken in het plan houden. Het gaat bijvoorbeeld om het volgen van een scholing, opleiding of re-integratietraject. UWV stimuleert de re-integratie nu dus meer, begeleidt actiever en heeft hier extra budget voor gekregen.

Onder­steuning bij re-integratie is verplicht voor mensen met oude Wajong.

Fabel.

De ondersteuning van UWV is niet verplicht, maar u moet dit wel met UWV bespreken en vastleggen. Daarom moet u wel naar het startgesprek komen. Als u geen ondersteuning bij uw re-integratie wilt, geeft u dat aan tijdens dit gesprek. Dit komt in uw persoonlijk plan te staan. U heeft dan voorlopig voldaan aan de plicht om een re-integratievisie op te stellen. Tot 2018 kunt u, als u dat wilt, zelfstandig werken aan uw re-integratie. Dit heeft verder geen gevolgen voor u. Vanaf 2018 kan dit veranderen. Dan worden er weer afspraken gemaakt over hoe de re-integratieplicht en ondersteuning daarbij er voor de toekomst uitzien. Let op: terugkomen op uw besluit kan altijd. UWV kan u dan weer ondersteunen om stappen te zetten naar werk. 

Als ik een oude Wajong-uitkering heb en afzie van ondersteuning bij re-integratie, verlies ik na 2018 mijn uitkering.

Fabel.

U behoudt uw uitkering, ook als u afziet van ondersteuning bij uw re-integratie. Deze ondersteuning is op dit moment niet verplicht (zie vorige fabel). De uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen wordt per 1 januari 2018 wel verlaagd van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. En uw uitkering kan wijzigen als er iets verandert in uw situatie dat invloed heeft op het recht, de hoogte of de duur van uw uitkering. Bijvoorbeeld als u gaat werken. Of de verplichting om mee te werken aan uw re-integratie na 2018 wordt uitgebreid of aangescherpt, is op dit moment nog niet duidelijk. 

De uitkering van alle Wajongers gaat met 5% omlaag.

Fabel.

Alleen als UWV beoordeelt dat u arbeidsvermogen heeft, verandert de hoogte van uw uitkering per 1 januari 2018. Uw uitkering gaat dan van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. 

Werkt u (al) naast uw uitkering? Dan verrekent UWV uw inkomsten met uw uitkering. Als u met uw werk minder dan 20% van het minimumloon verdient, ontvangt u daarnaast nu de volledige basisuitkering van 75% minimumloon. Per 1 januari 2018 wordt dit dus 70% van het minimumloon. Verdient u met uw werk 20% van het minimumloon of meer? Dan krijgt u al volgens een lager uitkeringspercentage uitbetaald. Deze lagere uitkeringspercentages veranderen niet, dus ook de hoogte van uw uitkering niet. U merkt daarom niets van de verlaging van de basisuitkering, tenzij u uw werk na 1 januari 2018 kwijtraakt of als u minder gaat werken. Dan gaat u terug naar de verlaagde basisuitkering van 70% van het minimumloon. Als u werkt en oude Wajong heeft, kan het voordelig zijn om over te stappen naar de Wajong 2010. Uw inkomsten worden dan anders verrekend. Lees hier meer over op uwv.nl.

Met de verlaging van de Wajong-uitkering wil het kabinet stimuleren dat mensen die kúnnen werken aan het werk gaan. Als u arbeidsvermogen heeft, kunt u misschien met werken iets bijverdienen. Samen met de Wajong-uitkering kan uw inkomen dan hoger zijn dan de maximale Wajong-uitkering. Wilt u weten wat het in uw situatie betekent als u gaat werken? De rekenhulp op uwv.nl geeft u een indicatie. 

Kijk voor aanvullende uitleg over de inkomstenverrekening op het Wajong-forum:

Een re-integratievisie is hetzelfde als een persoonlijk plan (oude Wajong).

Feit. 

Dat klopt. Uw re-integratievisie bespreekt u met uw arbeidsdeskundige en UWV legt deze vast in uw persoonlijk plan. Daarin staan de afspraken die u samen maakt over uw re-integratie. Zoals welke re-integratieactiviteiten u gaat doen om werk te vinden en te houden en op welke termijn. Bij re-integratieactiviteiten kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • een re-integratietraject;

  • een training of opleiding;

  • een werkervaringsplaats.

U krijgt uw persoonlijk plan altijd mee of opgestuurd. Als u het niet eens bent met de afspraken, kunt u bezwaar maken. Lukt het u niet om u te houden aan de afspraken? Neem dan contact op met uw arbeidsdeskundige.

Re-integratieplicht betekent dat je passend werk moet accepteren. 

Fabel.

Re-integratieplicht is de plicht om mee te werken aan re-integratie naar werk. Voor alle mensen met een Wajong-uitkering geldt de verplichting om mee te werken aan het opstellen van een persoonlijk plan (oude Wajong) of participatieplan (Wajong 2010). 

Mensen met een Wajong 2010-uitkering hebben daarnaast ook een sollicitatieplicht en de plicht passend werk te accepteren. Met uw arbeidsdeskundige bepaalt u wat passend werk voor u is. Dat staat dan in uw participatieplan. U mag passend werk niet weigeren. 

Meer weten? Kijk op uwv.nl/vragenwajong. Heeft u nog andere vragen waar u antwoord op wilt krijgen? Stel deze gerust of praat mee op het Wajong-forum over dit onderwerp.

Bron: UWV Perspectief

Terug

© 2013 Alle rechten voorbehouden.