Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan kunt u gebruikmaken van de no-riskpolis. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt de no-riskpolis genoemd.

Voorwaarden no-riskpolis

Uw werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij bij het begin van zijn dienstverband aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij heeft een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • Hij kreeg ooit een Wajong-uitkering.
  • Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. En hij komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst.
  • Hij heeft een verklaring van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft.
  • Hij heeft een WSW-indicatie.
  • Hij is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Hij krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.

Is uw organisatie een WSW-bedrijf? Dan is een no-riskpolis niet mogelijk.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Is uw werknemer bij zijn vorige werkgever arbeidsongeschikt geworden? En heeft hij toen geen WIA-uitkering gekregen omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt was? Dan heeft hij toch recht op een no-riskpolis in de volgende gevallen:

  • Op de eerste dag van de 13 weken voor het einde van de wachttijd WIA had hij geen andere werkgever dan bij wie hij ziek is geworden. Of als uw werknemer wel een andere werkgever had, dan werkte hij daar al toen de wachttijd WIA begon. Een proefplaatsing of detachering is geen dienstverband.
  • Hij kon geen eigen of passend werk doen bij het oorspronkelijke bedrijf.
  • Hij komt binnen 5 jaar na de wachttijd WIA bij u in dienst.

In de beslissing over de WIA-uitkering staat of de werknemer recht op de no-riskpolis heeft. Hij hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen, deze geldt automatisch. Weet hij niet zeker of hij een no-riskpolis heeft? Dan kan hij dit bij ons navragen. De no-riskpolis begint zodra de werknemer bij u in dienst komt.

Meer informatie

UWV

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.