Stimuleren van re-integratie

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en in dienst te houden. Arbeidsgehandicapten krijgen een (her)keuring. En hulp bij het vinden van een passende baan.

Financiële voordelen werkgevers

Een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst neemt of houdt, neemt een financieel risico. Zo betaalt hij een zieke werknemer 2 jaar het salaris door. Daarom biedt de overheid werkgevers financiële voordelen. Het gaat om de volgende regelingen:

  • loondispensatie (minder loon betalen) voor de werkgever als een werknemer met een Wajong-uitkering door ziekte of handicap minder werk aankan. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon en UWV geeft de werknemer een aanvulling op de uitkering;
  • looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) voor werkgevers die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte aannemen. UWV compenseert de werkgever 5 jaar voor doorbetaling van het loon als de werknemer langdurig ziek wordt;
  • subsidie voor het aanpassen van de werkplek. Bijvoorbeeld voor een traplift of een aangepast toilet;
  • mobiliteitsbonus voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst nemen.

Regelingen voor mensen met arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidshandicap kunnen vaak hulp gebruiken om (weer) aan het werk te gaan. Daarom biedt de overheid u de volgende regelingen aan:

  • een aanvulling op inkomen uit de WIA of Wet Wajong. U houdt een deel van het salaris uit werk. Hierdoor heeft u meer inkomen dan wanneer u niet werkt;
  • een re-integratietraject via het UWV of gemeente;
  • hulp bij het starten van een eigen bedrijf met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bijvoorbeeld met een starterskrediet. Ook loopt de uitkering door in de beginperiode van uw bedrijf; 
  • een onbetaalde proefplaatsing van maximaal 3 maanden met behoud van uw uitkering.

Participatiewet

Met de Particip atiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie.

Bron: Rijksoverheid

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam

Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)

Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

© 2013 Alle rechten voorbehouden.