Outplacement

Outplacement is een begrip dat wordt gebruikt indien voor een werknemer van een organisatie als gevolg van een aangekondigd of vastgesteld ontslag deskundige ondersteuning wenselijk is.

Bij outplacement komen werknemer en werkgever meestal overeen dat de werknemer (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting/ De werknemer keert niet meer terug op de oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: de werknemer wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt veelal deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van:

  • een onoplosbaar arbeidsconflict
  • reorganisatie
  • vastlopen in de carrière

Het traject

Tijdens een outplacementtraject doorloop je een aantal fasen, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

  1. Verwerking: Een outplacementtraject wordt vaak ingezet vanwege een arbeidsconflict of  reorganisatie. Dit is brengt veelal emoties met zich aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid etcetera. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen.
  2. Zelfonderzoek: Zelfonderzoek is een belanrijk onderdeel van een outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde als: wat ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Een beroepskeuzetest kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Middels dit zelfonderzoek kan ook inzicht worden verkregen of (om)scholing nodig is.
  3. Arbeidsmarktoriëntatie: Indien je voor jezelf duidelijk hebt welk beroep het beste bij je past kun je je actief gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Is er veel werkgelegenheid in de baan van je keuze en welke eisen worden meestal gesteld aan werknemers voor deze baan?
  4. Sollicitatietraining: Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Tijdens een outplacementtraject zal je curriculum vitea kritisch worden bekeken en waarnodig aangepast aan (nieuwe) wensen van mogelijke werkgevers. Ook het schrijven van sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken komt in een outplacementtraject vaak aan bod.
  5. Solliciteren: Solliciteren door middel van netwerken en open sollicitaties

Kosten

Een volledig outplacementtraject bedraagt minimaal € 3. 000 tot € 10.000. De precieze outplacement kosten hangen af van de duur, de intensiteit, samenstelling trajectonderdelen.

Onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kan de werkgever onbelast vergoeden. Ook de verstrekking van outplacementfaciliteiten hoeft niet tot het loon te worden gerekend. Lees verder

  Vind een bureau voor Outplacement 

 

 

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam

Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)

Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.