Carrière Switch

Carrière Switch biedt ondersteuning aan mens en organisatie, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Uiteenlopend van o.a. ontslagbegeleiding, outplacement, loopbaanadvies, coaching, trainingen, HRM advies en search en interim. Carrière Switch staat voor professionaliteit, integriteit en persoonlijke betrokkenheid.

Wij verbinden vakmanschap aan sensitiviteit en resultaatgerichtheid. Wij informeren u graag nader over onze dienstverlening. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek met Hugo van der Heide of Klaas Huizing op een van onze vestigingen of bij u op locatie.

Diensten

  • Ontslagbegeleiding: Bij dreigend ontslag kunnen de emoties hoog oplopen. Ontslag staat dan ook in de top 3 van meest ingrijpende gebeurtenissen. Emoties lopen uiteen van boosheid en verdriet over de afwijzing en al snel naar zorgen over de toekomst. Vaak voelt het ontslag als ‘plotseling onheil van buiten’. Misschien is de werkgever niet duidelijk geweest over de aanloop naar deze ‘onheilstijding’ en misschien heeft de medewerker in een ontkenningsfase gezeten. De eerste reactie van ontkenning en boosheid gaat vaak in de richting van ziekmelden en juridiseren/procederen. Begrijpelijk…, maar niet verstandig!
  • Outplacement: Bij ontslag is Outplacement het middel voor een positieve wending in uw (werkzame) leven. Carrière Switch begeleidt outplacementcliënten deskundig en adequaat. Carrière Switch garandeert professionele begeleiding tot en met de proeftijd in uw nieuwe baan. Ongeacht intensiteit en doorlooptijd. Succes is verzekerd, ongeacht de persoonlijke omstandigheden en leeftijd.
  • Loopbaanadvies: Carrière Switch heeft tijdens het loopbaanadvies als missie, een lerende en ondernemende houding bij medewerkers te ontwikkelen, gericht op flexibiliteit, onafhankelijkheid en een stevige positie op de arbeidsmarkt.
  • Mediation: Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die mensen in staat stelt zelf hun conflict op te lossen met ondersteuning van een deskundige mediator. De traditionele manier om conflicten op te lossen is de zaak voorleggen aan een rechter, arbiter of bindend adviseur. Aan deze manier van conflictoplossing kleven grote nadelen.
  • Coaching: Coaching richt zich bij Carrière Switch meestal op verbetering van de persoonlijke effectiviteit. Vaak gaat het om inzicht en ontwikkeling van competenties in een veranderende omgeving. Verbreding van het gedragsrepertoire en een betere afstemming van de eigen competenties op de vraag van de organisatie. What is in the name? Accentverschillen zitten in coaching onder de noemer Managementcoaching, Supervisie, Coaching van talenten, Coaching Vrouwelijke High Potentials en Sparringpartner.

www.carriereswitch.nl

 

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.