Cardan Staffing

Cardan Staffing is een bedrijf dat zich richt op arbeidsmobiliteit in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Zij onderscheidt zich door haar manier van werken. Persoonlijkheid, creativiteit en wilskracht maakt Cardan een bijzondere speler in de mobiliteitsmarkt. Wij werken met professionals die een groot netwerk bezitten en veel ervaring in de branche hebben opgedaan.

Bij Cardan is ieder traject altijd maatwerk waarbij onder andere het transitie traject een belangrijke plaats inneemt. Transitie is het loskomen van de huidige organisatie waardoor je als mens weer positief en vrij kunt kijken naar de eigen mogelijkheden en de toekomst.

Vaak zien we bij de diverse trajecten veel terugval door teleurstelling of tegenslag. Dit wordt  voorkomen door tijdens het hele proces de transitie goed te monitoren wat uiteindelijk beide ‘partijen’ ten goede komt. In een tijd van onzekerheid is zelfreflectie en de wil om te veranderen vaak erg moeilijk. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die door ingrijpende leerprocessen heen gaan. Goede begeleiding door de coach en een speurtocht naar de drijfveren van de medewerker zijn dan ook onontbeerlijk. Wij hanteren hierbij diverse gedragstesten en toetsen zo of mensen hun responsgedrag of basisgedrag gebruiken om een functie uit te voeren. Dit is een prima middel om te kijken of iemand natuurlijk beweegt of aangepast gedrag vertoont, een vaak voorkomend verschijnsel bij mensen die een functie vervullen die eigenlijk toch niet bij hen past.

Wij gaan bij Cardan voor een passende oplossing. Wij geloven in mensen en weten competenties te vertalen naar werkzame attitudes door samen naar oplossingen te zoeken en instrumenten in te zetten voor een goede opvang en snelle uitstroom. Zo maken wij gebruik van collegiale in en uitleen, snuffel stages, opleidingen en detacheringen.

Contactgegevens

Cardan
TalentSquare 13
5038 LX Tilburg

T  088 – 500 4000
info@cardan.com
W www.cardan.com

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.