Artikel archief

 • 03-05-2019 17:46

  Vrouwen op de arbeidsmarkt: de cijfers anno nu

  100 jaar vrouwenkiesrecht Op 9 mei is het een eeuw geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Hoe staat de vrouw er nu voor op de arbeidsmarkt? Van arbeidsduur tot arbeidsdeelname, van burgemeester tot de bouw. Bekijk de cijfers

 • 19-04-2019 16:38

  Voor het eerst minder werklozen dan voor crisis

  Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen. In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 7 duizend per maand tot 307 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent...

 • 25-03-2019 16:44

  30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd

  Drie op de tien personen zonder werk gaven in 2018 aan door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk. Dat zijn ruim 1,2 miljoen personen. Verreweg de meesten, bijna 1 miljoen, voelden zich sterk belemmerd. Van de sterk-belemmerden geeft met 8...

 • 23-03-2019 17:58

  45-plussers wisselen relatief weinig van baan of beroep

  Met de toename van het aantal werkenden neemt ook het aantal baanvinders en baanwisselaars toe. Het verschil in baanwisselen tussen leeftijdsgroepen blijft nagenoeg gelijk: 45-plussers wisselen nog steeds minder van baan of beroep dan mensen jonger dan 45 jaar. Dat blijkt uit analyses van het CBS...

 • 21-03-2019 15:06

  Werkloosheid op laagste punt sinds 2003

  Het werkloosheidspercentage is in februari 2019 uitgekomen op 3,4%. Dat is het laagste punt sinds de werkloosheid op deze manier wordt gemeten in 2003. Er zijn nu ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werkloze mensen daalde met 55 duizend ten opzichte van een jaar geleden tot 312 duizend mensen...

 • 16-03-2019 16:02

  Opgestaan, plaats vergaan ...

  Uitstroom van vrouwen en mannen in leidinggevende functies Bij overgang naar een lagere functie komen vrouwen vaker dan mannen terecht in een functie waarin zij niet langer leidinggeven. Uit SCP-onderzoek naar de uitstroom van vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden blijkt dat dit geldt voor 58%...

 • 16-03-2019 15:59

  Tekort aan zorgpersoneel biedt kansen voor werkzoekenden

  De zorg blijft ook de komende jaren nog kampen met een tekort aan personeel. In 2018 zijn er ruim 130 duizend vacatures in de zorg ontstaan. Dit jaar gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140 duizend vacatures. Vooral gediplomeerde verzorgende ig, verpleegkundigen, woonbegeleiders en...

 • 06-03-2019 21:30

  Verborgen emoties leiden tot pijn | Het Mindbody Syndroom

  Een ontmoeting met Frieda Opgekropte gevoelens, nooit uitgesproken emoties, onverwerkte teleurstellingen, jeugdtrauma’s, geen nee kunnen zeggen, altijd klaarstaan voor een ander. Komt je dat bekend voor? Maar weet je ook dat deze vaak de basis zijn van lichamelijke klachten? Volgens Frieda van...

 • 05-03-2019 14:46

  Arbeidsdeelname terug op niveau 2008

  In 2018 was de nettoarbeidsparticipatie bijna 68 procent, vrijwel net zo hoog als het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter...

 • 27-02-2019 17:22

  Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

  Vandaag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020...

Onderdelen 11 - 20 van 165
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

© 2013 Alle rechten voorbehouden.