Nieuws & ontwikkelingen

 • 07-05-2019 13:49

  Wet arbeidsmarkt in balans bij Eerste Kamer

  Dit voorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten en heeft als doel de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt...

 • 07-05-2019 13:41

  Flexbarometer: eenduidige cijfers over flexibele arbeid

  In één oogopslag zien hoeveel flexibele arbeidskrachten Nederland telt en hoe dat aantal zich verhoudt tot het aantal werknemers met een vast contract. Dat kan op flexbarometer.nl. Flexibele arbeid De flexbarometer bevat alle belangrijke gegevens over flexibele arbeid, vertelt statistisch...

 • 07-05-2019 13:35

  De Class helpt jongeren met hersenletsel de weg te vinden naar werk

  De Class is een project van de Edwin van der Sar Foundation en heeft tot doel jongeren met hersenletsel te helpen een baan te vinden. En met succes: twee derde van de jongeren die het vinden van werk tot doel hebben gesteld, bereikt dit binnen twee jaar. Nog eens een deel haalt een diploma....

 • 03-05-2019 17:46

  Vrouwen op de arbeidsmarkt: de cijfers anno nu

  100 jaar vrouwenkiesrecht Op 9 mei is het een eeuw geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Hoe staat de vrouw er nu voor op de arbeidsmarkt? Van arbeidsduur tot arbeidsdeelname, van burgemeester tot de bouw. Bekijk de cijfers

 • 19-04-2019 16:38

  Voor het eerst minder werklozen dan voor crisis

  Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen. In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 7 duizend per maand tot 307 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent...

 • 25-03-2019 16:44

  30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd

  Drie op de tien personen zonder werk gaven in 2018 aan door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk. Dat zijn ruim 1,2 miljoen personen. Verreweg de meesten, bijna 1 miljoen, voelden zich sterk belemmerd. Van de sterk-belemmerden geeft met 8...

 • 23-03-2019 17:58

  45-plussers wisselen relatief weinig van baan of beroep

  Met de toename van het aantal werkenden neemt ook het aantal baanvinders en baanwisselaars toe. Het verschil in baanwisselen tussen leeftijdsgroepen blijft nagenoeg gelijk: 45-plussers wisselen nog steeds minder van baan of beroep dan mensen jonger dan 45 jaar. Dat blijkt uit analyses van het CBS...

 • 21-03-2019 15:06

  Werkloosheid op laagste punt sinds 2003

  Het werkloosheidspercentage is in februari 2019 uitgekomen op 3,4%. Dat is het laagste punt sinds de werkloosheid op deze manier wordt gemeten in 2003. Er zijn nu ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werkloze mensen daalde met 55 duizend ten opzichte van een jaar geleden tot 312 duizend mensen...

 • 16-03-2019 16:02

  Opgestaan, plaats vergaan ...

  Uitstroom van vrouwen en mannen in leidinggevende functies Bij overgang naar een lagere functie komen vrouwen vaker dan mannen terecht in een functie waarin zij niet langer leidinggeven. Uit SCP-onderzoek naar de uitstroom van vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden blijkt dat dit geldt voor 58%...

 • 16-03-2019 15:59

  Tekort aan zorgpersoneel biedt kansen voor werkzoekenden

  De zorg blijft ook de komende jaren nog kampen met een tekort aan personeel. In 2018 zijn er ruim 130 duizend vacatures in de zorg ontstaan. Dit jaar gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140 duizend vacatures. Vooral gediplomeerde verzorgende ig, verpleegkundigen, woonbegeleiders en...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam

Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Grote landelijke bureaus

Xynthesis (18)

Right Management (7)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Deen (5)

Vestigingen grote bureaus

Overzicht vestigingen

Uw bedrijf op deze site?

Neem contact met ons op voor de voorwaarden

Over deze site

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl is dé online wegwijzer op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

Meer informatie

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.